Fundacja Aktywnej Edukacji Tatra Rescue (Fundacja Tatra Rescue) powstała w 2015 z potrzeby szerzenia wśród społeczeństwa wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w górach jak i w życiu codziennym. Naszym celem jest zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ratownictwa medycznego i górskiego. Zachęcamy do zdrowego i aktywnego życia a w szczególności do bezpiecznego uprawiania turystyki górskiej i sportów górskich. Uczymy szacunku do gór, przyrody, historii i tradycji.

Kronika

Szkolenie z pierwszej pomocy dla przewodników tatrzańskich
4/3/2016

W dniach 30-31 marca 2016 przeprowadzilośmy bezpłatne szkolenie z pierwszej pomocy dla ... Więcej

Nowy numer konta bankowego
1/16/2016

Mamy nowy numer konta bankowego. Zachęcamy do wsparcia naszej działalności.

Powstała nasza strona
Pierwszy szkic strony | 4/6/2015

Uruchomiliśmy szkic strony